Wonny Tang

Wonny Tang

Acupuncturist

Het doel van Community Acupunctuur is laagdrempelige en betaalbare acupunctuur aan te bieden. Deze wijze van behandelen is om zo veel mogelijk mensen toegang te geven tot een behandeling.Community Acupunctuur is GEEN groepspraktijk zoals het woord suggereert. In de gemeenschappelijk(community) / multibed setting, worden verschillende patiënten samen behandelt in één ruimte. Dit vermindert de overheadkosten(huur ruimte en tijd) en deze besparingen kunnen dan worden doorgegeven aan de clienten. U bent welkom om een kijkje te nemen in de praktijk.